Info

 • Jouw eerste jaar als KLJ lid krijg je €10 korting bij het inschrijven.
 • KLJ Lichtaart al 90 jaar bestaat?
 • Onze -9 & +9 afwisselend een activiteit hebben op zaterdag van 14.00-17.00?
 • Onze +12 op vrijdag van 19:00 tot 21:00 bangelijke momenten beleeft?
 • Onze +16 al wat langer mag opblijven en dus 's vrijdags van 20:00 tot 22:00 zich komt amuseren op de KLJ?
 • Je 2 keer gratis kan proberen voor je je moet inschrijven?
 • We ieder jaar 10 dagen op kamp gaan tussen 5 en 25 juli?
 • Het inschrijvingsgeld voor een A lid 30 euro is en voor een B lid 20 euro. Wat dus wil zeggen dat jouw kleinere broertje of zusje minder lidgeld betaalt!
 • Dat je je halverwege het jaar ook nog kan inschrijven als zomerlid, zodat je toch mee op kamp kan?
 • We super coole truien en T-shirts hebben die je elke activiteit kan aankopen voor 20 euro per trui? Of €7 voor een groen -12 T-shirt en €15 voor een paars +12 T-shirt?
 • We mega toffe rode sjaaltjes hebben die we elke activiteit aandoen?
 • Wij met elke groep ook ieder jaar op weekend gaan?
 • We ieder jaar Hukkelkermis organiseren?
 • Dat wij een KLJ voor iedereen zijn? Dus ook voor jou!
 • Activiteiten vinden tweewekelijks plaats op zaterdagnamiddag van 14:00 tot 17:00. Raadpleeg zeker de Update!
 • Toegankelijk voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar tot en met het 3de leerjaar.
 • Elke activiteit krijgen de leden een koek en drankje om ongeveer 15:30.
 • Op de KLJ maak je plezier en kan je je helemaal uitleven! Bekijk in de Update zeker welke activiteit het is en kleed je gepast. Elke activiteit is er de mogelijkheid om afdelingskledij aan te kopen.
 • Ieder werkjaar trekken we er een weekendje op uit en sluiten we ons jaar af met een fantastisch zomerkamp! Meer info volgt via mail.
 • Bij de inschrijving wordt u als ouder geplaatst in een Whatsapp groep waar info in verschijnt.
 • Activiteiten vinden tweewekelijks plaats op zaterdagnamiddag van 14:00 tot 17:00. Raadpleeg zeker de Update!
 • Toegankelijk voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar.
 • Elke activiteit krijgen de leden een koek en drankje om ongeveer 15:30.
 • Op de KLJ maak je plezier en kan je je helemaal uitleven! Bekijk in de Update zeker welke activiteit het is en kleed je gepast. Elke activiteit is er de mogelijkheid om afdelingskledij aan te kopen.
 • Ieder werkjaar trekken we er een weekendje op uit en sluiten we ons jaar af met een fantastisch zomerkamp! Meer info volgt via mail.
 • Bij de inschrijving wordt u als ouder geplaatst in een Whatsapp groep waar info in verschijnt.
 • Activiteiten vinden op vrijdagavond plaats van 19.00 tot 21.00 in afwisseling met +16 activiteiten. Raadpleeg zeker de Update!
 • Toegankelijk voor jongeren vanaf het eerste middelbaar. Ook +16 is welkom op en wordt aangemoedigd om te komen naar de +12 activiteiten.
 • Elke activiteit is er een pauzemoment voorzien waarop een drankje of zakje chips kan worden aangekocht voor €0,80 per consumptie. Je kan heel het jaar door jetons kopen die gebruikt worden bij deze aankopen.
 • Na de activiteit is er de mogelijkheid om een half uur uit te praten, hierbij betaal je ook consumpties met jetons.
 • Op de KLJ maak je plezier en kan je je helemaal uitleven! Bekijk in de Update zeker welke activiteit het is en kleed je gepast. Elke activiteit is er de mogelijkheid om afdelingskledij aan te kopen.
 • Ieder werkjaar trekken we er een weekendje op uit en sluiten we ons jaar af met een fantastisch zomerkamp! Meer info volgt via mail.
 • Bij inschrijving wordt je als lid bij in een Facebookgroep geplaatst waar ook extra info, leuke foto’s in verschijnen.
 • Activiteiten vinden op vrijdagavond plaats van 20:00 tot 22:00 in afwisseling met +12 activiteiten. Raadpleeg zeker de Update!
 • Toegankelijk voor jongeren vanaf de dag dat men 16 jaar wordt. Als je bent ingeschreven als +12 lid kan je dus ineens mee doen met de +16 activiteiten.
 • Tijdens de +12 activiteiten zijn jullie ook meer dan welkom!
 • Elke activiteit is er een pauzemoment voorzien waarop een drankje of zakje chips kan worden aangekocht voor €0,80 per consumptie. Je kan heel het jaar door jetons kopen die gebruikt worden bij deze aankopen. Is het een speciale activiteit, wordt de inleg voor de avond op voorhand bepaald en zal dit te vinden zijn in de Update en in de Facebookgroep.
 • Na de activiteit is er de mogelijkheid om te blijven chillen, hierbij betaal je ook consumpties met jetons.
 • Op de KLJ maak je plezier en kan je je helemaal uitleven! Bekijk in de Update zeker welke activiteit het is en kleed je gepast. Elke activiteit is er de mogelijkheid om afdelingskledij aan te kopen.
 • Ieder werkjaar trekken we er een weekendje op uit en sluiten we ons jaar af met een fantastisch zomerkamp! Meer info volgt via mail.
 • Bij inschrijving wordt je als lid bij in een Facebookgroep geplaatst waar ook extra info/ leuke foto’s in verschijnen.

Algemeen:

 • Indien je een activiteit op KLJ bijwoont moet je ten laatste op het aanvangstijdstip omschreven in de UPDATE aanwezig zijn aan het KLJ lokaal of op de afgesproken plaats. De leden zijn welkom 10 minuten voor het aanvangsuur van de activiteit. Een overzicht van de vooropgestelde uren, uitzonderingen zijn mogelijk:
  • -12 : 14:00 tot 17:00
  • +12 : 19:00 tot 21:00 (KLJ-bar is geopend tot 21:30.)
  • +16 : 20:00 tot 22:00 (afhankelijk van de activiteit)
 • Iedereen doet actief mee aan de activiteiten op KLJ.
 • Tijdens activiteiten, uitstappen, weekends wordt het gebruik van GSM, Tablet of andere hoogtechnologische materialen verboden, tenzij anders vermeld. Indien men in het bezit is van deze materialen worden deze ingeleverd bij aanvang van een activiteit en na afloop opnieuw uitgedeeld.
 • De leden blijven aanwezig op een activiteit gedurende de volledige activiteit, indien men eerder de activiteit moet verlaten wordt dit voordien meegedeeld aan de leiding.
 • Na afloop van activiteiten worden leden veronderstelt direct naar huis te rijden, via de kortste of veiligste weg. Enkel dan wordt je door de KLJ-verzekering gedekt.
 • Er wordt gepaste kledij gedragen, kleren kunnen vuil worden of kapot gaan.

Lokaal:

 • Er is geen toegang tot verschillende onderdelen van het lokaal, dit verbod kan opgeheven worden mits toestemming van de leiding. De toegang is verboden in het bestuurslokaal, de keuken, de verschillende opslagruimtes voor materialen namelijk: Garage – speelzolder – drankkot – carport
 • Er is geen toegang voor leden achter de toog, het parket wordt dus niet betreden.
 • Enkel de leiding bedient de muziekinstallatie.

Omgangsregels met leiding, leden en onderling

 • Ga respectvol en beleefd om met elkaar.
 • Uitsluiten of pesten is verboden, valt dit voor gebeurt er een gesprek met de betrokken personen en zullen er maatregelen genomen worden.
 • Indien er door leiding gevraagd wordt om stilte door middel van het opsteken van de hand of een andere wijze wensen wij stilte in de groep om een mededeling te doen.
 • We zijn één grote groep vrienden onder elkaar. We zijn een hechte groep dus vorm geen kliekjes.
 • De leden luisteren naar de leiding.
 • Met problemen kan je altijd terecht bij de leiding, communicatie is key.
 • Je moet de eigendom van een ander, van jezelf en van de KLJ respecteren. Vandalisme of diefstal worden niet getolereerd.
 • Wanneer regels niet worden nageleefd kan dit bestraft worden met een (tijdelijke) schorsing.

Verlenging lidmaatschap en Nieuwe leden:

Bij verlenging van het lidmaatschap bedraagt het inschrijvingsgeld voor het oudste kind van een gezin aangesloten bij KLJ €30, het lidgeld voor broers of zussen bedraagt €20.

Nieuwe leden mogen een jaar proeven van het KLJ-leven. Het eerste jaar wordt er een korting van €10 gegeven op het lidgeld! Deze inschrijving moet worden voltrokken voor de verzekering en wordt bevestigd na aanwezigheid op 2 activiteiten.


Alcoholreglement - (vernieuwd sinds het werkjaar 2016-2017)

algemeen alcoholverbod voor leden onder de 16 jaar!

Activiteiten:
 • +16 activiteiten: +16 krijgt alcohol in beperkte mate indien gewenst.
 • +12 activiteiten: tijdens de activiteit is er voor iedereen een alcoholverbod. Leden ouder dan 16 jaar kunnen tijdens het barmoment een alcoholisch drankje nuttigen.
Weekends:
 • +12 weekend: geen alcohol of sterke dranken voor -16. Wanneer de -16 slaapt heeft de +16 de mogelijkheid om alcohol te drinken mits toestemiing van de ouders.
 • +16 weekend: alcoholgebruik in beperkte mate mits toestemming.
Kamp:
 • -16: geen alcohol of sterke dranken gedurende het hele kamp.
 • Leiding: Er wordt geen alcohol genuttigd door leden en leiding voor 23:00h. (het moment waarop de -16 wordt verwacht te gaan slapen).
 • Het bier blijft in de bestuurstent tot op het afgesproken uur en wordt nadien opnieuw mooi weggeborgen. Er wordt niet met bier over het veld gelopen of in tenten gegaan.
 • De leiding tracht de verleiding of de vraag naar alcohol zo gering mogelijk te houden.
 • Op een kampfuif wordt vanaf heden geen bier meer genuttigd.
 • Op het kampvuur worden er binnen de leidingploeg 2 verantwoordelijken aangesteld voor de toog, deze kijken erop toe dat er geen bier wordt geschonken of doorgegeven aan -16. Indien dit gebeurt geldt er voor de betrokken persoon eveneens een verbod op alcohol. Deze personen dienen nuchter te blijven.
 • Niemand mag aangezet worden tot alcoholgebruik.

Roken

 • Op activiteiten waar -12 of -16 leden aanwezig zijn heerst er een rookverbod voor iedereen, indien er een daguitstap gepland is er voor +16 een rookpauze mogelijk, deze wordt gehouden buiten het gezichtsveld van de leden.

Verboden:

Alle drugs, sterke dranken en verdovende middelen.


De leiding houdt toezicht op de naleving van deze regels. Indien men de regels niet naleeft zullen er door de leiding sancties genomen worden, deze variëren naargelang de overtreding en zullen in overleg met de betrokkenen (en ouders) bepaald worden.

Op kampen en weekends heerst er een apart reglement, de basisregels blijven geldig maar worden aangevuld met enkele specifieke regels. Deze regels worden bij aanvang van het weekend/kamp meegedeeld aan de leden.