Info

 • Jouw eerste jaar als KLJ lid krijg je €10 korting bij het inschrijven.
 • KLJ Lichtaart al 85 jaar bestaat?
 • Onze -12 om de twee weken op zaterdagnamiddag ativiteit heeft van 14:00 tot 17:00?
 • Onze +12 op vrijdag van 19:00 tot 21:00 bangelijke momenten beleeft?
 • Onze +16 al wat langer mag opblijven en dus 's vrijdags van 20:00 tot 22:00 zich komt amuseren op de KLJ?
 • We ieder jaar 10 dagen op kamp gaan tussen 5 en 25 juli?
 • Het inschrijvingsgeld voor een A lid 30 euro is en voor een B lid 20 euro. Wat dus wil zeggen dat jouw kleinere broertje of zusje minder lidgeld betaalt!
 • Dat je halverwege het jaar ook nog kan inschrijven als zomerlid, zodat je toch mee op kamp kan?
 • Dat we kei coole KLJ - truien hebben en die je voor €20 bij ons kan kopen?
 • Dat we kei toffe sjaaltjes hebben om aan te doen?
 • Wij met elke groep ook ieder jaar op weekend gaan?
 • We ieder jaar Hukkelkermis organiseren?
 • Dat wij een KLJ voor iedereen zijn? Dus ook voor jou!
 • Activiteiten vinden tweewekelijks plaats op zaterdagnamiddag van 14:00 tot 17:00. Raadpleeg zeker de UPDATE
 • Toegankelijk voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar (6 jaar of 6 jaar worden) tot het 6de leerjaar.
 • 4 uurtje: 3 uur plezier maken vraagt toch wat energie. Omstreeks 15:30h. bieden wij een 4-uurtje (koekje + drankje) aan ter waarde. Op basis van de aanwezigheden worden de ouders op het einde van het werkjaar op de hoogte gesteld van het te betalen bedrag.
 • KLJ is plezier maken en jezelf volledig uitleven. Hou rekening mee met je kledij voor vertrek naar KLJ! TIP: Er is steeds afdelingskledij voorradig op KLJ, aan te kopen op activiteiten
 • Weekend en zomerkamp: Ieder werkjaar trekken we er een weekendje op uit en sluiten we ons jaar af met een fantastisch zomerkamp!
 • Activiteiten vinden op vrijdagavond plaats van 19:00 tot 21:00. In afwisseling met +16 activiteiten. Raadpleeg zeker de UPDATE
 • Toegankelijk voor jongeren vanaf het eerste middelbaar. Ook +16 is welkom op de +12 activiteiten.
 • Hapje en drankje: Elke activiteit is er een pauzemoment voorzien waarop een drankje of zakje chips kan worden aangekocht voor €0,80 per consumptie
 • KLJ is plezier maken en jezelf volledig uitleven. Hou rekening mee met je kledij voor vertrek naar KLJ! TIP: Er is steeds afdelingskledij voorradig op KLJ, aan te kopen op activiteiten
 • Weekend en zomerkamp: Ieder werkjaar trekken we er een weekendje op uit en sluiten we ons jaar af met een fantastisch zomerkamp!
 • Activiteiten vinden op vrijdagavond plaats van 20:00 tot 22:00. In afwisseling met +12 activiteiten. Raadpleeg zeker de UPDATE
 • Toegankelijk voor jongeren vanaf 16 jaar.
 • Hapje en drankje: Elke activiteit is er een pauzemoment voorzien waarop een drankje of zakje chips kan worden aangekocht voor €0,80 per consumptie
 • KLJ is plezier maken en jezelf volledig uitleven. Hou rekening mee met je kledij voor vertrek naar KLJ! TIP: Er is steeds afdelingskledij voorradig op KLJ, aan te kopen op activiteiten
 • Weekend en zomerkamp: Ieder werkjaar trekken we er een weekendje op uit en sluiten we ons jaar af met een fantastisch zomerkamp!

Algemeen:

 • Indien je een activiteit op KLJ bijwoont moet je ten laatste op het aanvangstijdstip omschreven in de UPDATE aanwezig zijn aan het KLJ lokaal of op de afgesproken plaats. De leden zijn welkom 10 minuten voor het aanvangsuur van de activiteit. Een overzicht van de vooropgestelde uren, uitzonderingen zijn mogelijk:
  • -12 : 14:00 tot 17:00
  • +12 : 19:00 tot 21:00 (KLJ-bar is geopend tot 21:30.)
  • +16 : 20:00 tot 22:00 (afhankelijk van de activiteit)
 • Iedereen doet actief mee aan de activiteiten op KLJ.
 • Tijdens activiteiten, uitstappen, weekends wordt het gebruik van GSM, Ipod, Game-boy of andere hoogtechnologische materialen verboden, tenzij anders vermeld. Indien men in het bezit is van deze materialen worden deze ingeleverd bij aanvang van een activiteit en na afloop opnieuw uitgedeeld.
 • De leden blijven aanwezig op een activiteit gedurende de volledige activiteit, indien men eerder de activiteit moet verlaten wordt dit voordien meegedeeld aan de leiding.
 • Na afloop van activiteiten worden leden veronderstelt direct naar huis te rijden, via de kortste of veiligste weg. Enkel dan wordt je door de KLJ-verzekering gedekt.
 • Er wordt gepaste kledij gedragen, kleren kunnen vuil worden of kapot gaan.

Lokaal:

 • Er is geen toegang tot verschillende onderdelen van het lokaal, dit verbod kan opgeheven worden mits toestemming van de leiding. De toegang is verboden in het bestuurslokaal, de keuken, de verschillende opslagruimtes voor materialen namelijk: Garage – speelzolder – drankkot – carport
 • Er is geen toegang voor leden achter de toog, het parket wordt dus niet betreden.
 • Enkel de leiding bedient de muziekinstallatie.

Omgangsregels met leiding, leden en onderling

 • Een respectvolle en beleefde omgang met elkaar is een vereiste, zeker NIET uitsluiten of pesten. Indien dit wel gebeurd wordt er in communicatie met de betrokken personen maatregelen genomen. (tijdelijke schorsing)
 • Indien er door leiding gevraagd wordt om stilte door middel van het opsteken van de hand of een andere wijze wensen wij stilte in de groep om een mededeling te doen.
 • We zijn één grote groep vrienden onder elkaar. We trachten aan groepsvorming te doen. Scheid je dan ook niet in kliekjes af van de groep.
 • De leden luisteren naar de leiding.
 • De leiding zal steeds luisteren naar de leden indien er problemen zijn, deze kan je steeds kwijt aan de leiding.
 • Je moet de eigendom van een ander, van jezelf en van de KLJ respecteren. Vandalisme of diefstal worden niet getolereerd. (tijdelijke schorsing)

Verlenging lidmaatschap en Nieuwe leden:

Bij verlenging van het lidmaatschap bedraagt het inschrijvingsgeld voor het oudste kind van een gezin aangesloten bij KLJ €30, het lidgeld voor broers of zussen bedraagt €20.

Nieuwe leden mogen een jaar proeven van het KLJ-leven. Het eerste jaar wordt er een korting van €10 gegeven op het lidgeld! Deze inschrijving moet worden voltrokken voor de verzekering en wordt bevestigd na aanwezigheid op 2 activiteiten.


Alcoholreglement - (vernieuwd sinds het werkjaar 2016-2017)

algemeen alcoholverbod voor leden onder de 16 jaar!

Activiteiten:
 • +16 activiteiten: +16 krijgt alcohol in beperkte mate mits toestemming.
 • +12 activiteiten: Indien de activiteiten worden bijgewoond door de -16 en +16 werking heerst er een alcoholverbod voor -16 en kan er mits toestemming van de leiding in beperkte mate alcohol worden gedronken door leden ouder dan 16 jaar.
Weekends:
 • +12 weekend: geen alcohol of sterke dranken voor -16, de +16 heeft toestemming nodig om alcohol te drinken na het slapen gaan van de -16 leden.
 • +16 weekend: alcoholgebruik in beperkte mate mits toestemming.
Kamp:
 • -16: geen alcohol of sterke dranken gedurende het hele kamp.
 • Leiding: Er wordt geen alcohol genuttigd door leden en leiding voor 23:00h. (het moment waarop de -16 wordt verwacht te gaan slapen).
 • Het bier blijft in de bestuurstent tot op het afgesproken uur en wordt nadien opnieuw mooi weggeborgen. Er wordt niet met bier over het veld gelopen of in tenten gegaan.
 • De leiding tracht de verleiding of de vraag naar alcohol zo gering mogelijk te houden.
 • Op een kampfuif wordt vanaf heden geen bier meer genuttigd.
 • Op het kampvuur worden er binnen de leidingploeg 2 verantwoordelijken aangesteld voor de toog, deze kijken erop toe dat er geen bier wordt geschonken of doorgegeven aan -16. Indien dit gebeurt geldt er voor de betrokken persoon eveneens een verbod op alcohol. Deze personen dienen nuchter te blijven.
 • Niemand mag aangezet worden tot alcoholgebruik.

Roken

 • Activiteiten waar -12 of -16 leden aanwezig zijn heerst er een rookverbod voor iedereen, indien er een daguitstap gepland is er voor +16 een rookpauze mogelijk, deze wordt gehouden buiten het gezichtsveld van de leden.

Verboden:

drugs, sterke dranken en verdovende middelen.


Dit reglement is opgesteld en goedgekeurd door de voltallige leidingsploeg van het werkjaar 2018-2019, zij zullen erop toezien dat het reglement nageleefd wordt door iedereen.

Indien men de regels niet naleeft zullen er door de leiding sancties genomen worden, deze variëren naargelang de overtreding en zullen in overleg met de betrokken ouders bepaald worden.

Op het kampen en weekends heerst een apart reglement, de basisregels blijven geldig maar worden aangevuld met enkele specifieke regels. Deze regels worden bij aanvang van het weekend/kamp meegedeeld aan de leden.